Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:42
-00:40:20
+00:39:00
6685 2255
K30 : 1031
297 / 335
-00:19:41
+00:34:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii