Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:13
-00:37:49
+00:41:31
6933 2423
K40 : 569
269 / 289
-00:34:24
+00:41:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii