Joanna Steć

AEROSPA AIRPLANE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:51:00
-00:59:02
+00:20:18
2027 233
K30 : 112
1
93 / 327
-00:51:39
+00:16:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii