Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:31
-00:39:31
+00:39:49
6785 2321
K30 : 1061
291 / 327
-00:32:08
+00:36:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii