Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:13
-00:33:49
+00:45:31
7149 2579
K30 : 1191
322 / 335
-00:13:10
+00:41:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii