Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:26
-00:47:49
+00:30:33
3999 523
51 / 86
-00:32:43
+00:20:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii