Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:59
-00:41:03
+00:38:17
6606 2204
K30 : 1014
270 / 298
-00:15:47
+00:31:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii