Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:35
-00:48:27
+00:30:53
5261 1424
K20 : 395
161 / 226
-00:23:41
+00:25:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii