Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:10
-00:35:38
+00:33:16
5121 1480
K30 : 658
1
225 / 284
-00:29:11
+00:29:59
00:58:59
-00:51:03
+00:28:17
4565 1088
K30 : 508
1
202 / 327
-00:43:40
+00:24:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii