Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:53
-00:46:09
+00:33:11
5768 1698
K30 : 781
245 / 327
-00:38:46
+00:29:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii