Ewa Salwerowicz

2dds289u2id0 / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:13:42
-00:36:20
+00:43:00
7019 2484
K30 : 1148
597 1
291 / 298
-00:11:04
+00:36:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii