Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:18
-00:25:44
+00:53:36
7373 2741
K50 : 114
35 / 35
+00:41:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii