Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:12
-00:43:50
+00:35:30
6172 1920
K20 : 517
27 / 35
-00:09:53
+00:26:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii