Ewa Wolnicka

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:07
-00:49:55
+00:29:25
4893 1241
K20 : 350
320 279
144 / 226
-00:25:09
+00:24:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii