Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:06
-00:40:09
+00:38:13
5382 4391
113 / 136
-00:18:41
+00:28:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii