Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:15
-00:43:47
+00:35:33
6185 4257
M20 : 858
193 / 226
-00:19:01
+00:30:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii