Dominika Ladowska

Biegaj pod okiem trenera
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:18
-00:44:44
+00:34:36
6015 1830
K30 : 845
3
243 / 298
-00:19:28
+00:28:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii