Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:51
-00:43:11
+00:36:09
6285 1986
K20 : 531
198 / 226
-00:18:25
+00:30:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii