Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:15
-00:41:00
+00:37:22
5240 4315
200 / 256
-00:41:00
+00:29:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii