Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:37
-00:34:12
+00:31:41
7310 5902
132 / 174
-00:22:15
+00:22:35
01:08:41
-00:37:53
+00:39:04
7470 5846
149 / 170
-00:16:12
+00:28:47
01:06:54
-00:41:51
+00:38:08
5825 4761
112 / 139
-00:14:46
+00:34:07
01:12:23
-00:35:52
+00:42:30
5860 4652
125 / 136
-00:14:24
+00:33:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii