Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:14
-00:39:48
+00:39:32
6748 2297
K20 : 599
211 / 226
-00:15:02
+00:34:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii