Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:34
-00:28:28
+00:50:52
7332 2709
K20 : 684
179 / 181
-00:11:51
+00:49:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii