Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:42:30
+00:36:50
6399 2061
K20 : 546
156 / 181
-00:25:53
+00:35:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii