Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:27
-00:49:35
+00:29:45
4979 1283
K30 : 593
186 / 298
-00:24:19
+00:23:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii