Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:56
-00:40:06
+00:39:14
6718 2276
K30 : 1040
300 / 335
-00:19:27
+00:35:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii