Monika Czech

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:20:13
-00:29:49
+00:49:31
7304 2686
K40 : 638
660 560
259 / 265
-00:13:37
+00:44:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii