Artur Waraksa

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:38
-56:44:27
+00:21:29
320 227
M20 : 41
184 143
13 / 25
-00:48:13
+00:16:15
00:55:48
-00:47:31
+00:26:07
2964 2380
M20 : 440
390 246
89 / 179
-00:26:49
+00:24:00
00:58:23
-00:41:25
+00:27:29
3709 2900
M20 : 99999
370 357
102 / 171
-00:26:29
+00:22:28
00:57:17
-00:52:45
+00:26:35
4046 3185
M20 : 621
256 223
105 / 181
-00:36:08
+00:25:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii