Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:26
-00:49:19
+00:30:40
4249 466
131 / 197
-00:44:55
+00:23:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii