Elwira Pitsch

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:59
-00:28:20
+00:45:18
5941 2124
K40 : 618
1019 595
129 / 139
-00:18:24
+00:35:58
01:10:56
-00:39:06
+00:40:14
6828 2347
K40 : 552
556 476
199 / 220
-00:16:45
+00:35:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii