Elwira Pitsch

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:56
-00:39:06
+00:40:14
6828 2347
K40 : 552
521 472
199 / 220
-00:16:45
+00:35:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii