Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:06
-00:44:56
+00:34:24
5980 1814
K20 : 487
182 / 226
-00:20:10
+00:29:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii