Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:51
-00:49:11
+00:30:09
5077 1330
K30 : 616
234 / 335
-00:28:32
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii