Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:39
-00:39:23
+00:39:57
6800 2332
K30 : 1067
293 / 327
-00:32:00
+00:36:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii