Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:51
-00:43:11
+00:36:09
6282 1985
K30 : 926
283 / 335
-00:22:32
+00:32:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii