Bogdan Komar

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:17
-00:40:31
+00:28:23
3989 3078
M50 : 218
411 395
38 / 67
-00:23:29
+00:21:48
01:07:18
-00:42:44
+00:36:36
6354 4327
M40 : 1249
486 415
69 / 83
-00:11:44
+00:26:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii