Magdalena Wirecka

Biegaj pod okiem trenera
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:25
-00:47:37
+00:31:43
5449 1527
K20 : 420
2
168 / 226
-00:22:51
+00:26:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii