Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:10:04
-00:39:58
+00:39:22
6734 2287
K30 : 1045
76
302 / 337
-00:30:29
+00:32:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii