Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:16
-00:39:46
+00:39:34
6753 2302
K30 : 1053
301 / 326
-00:18:00
+00:36:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii