Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:42:39
-00:07:23
+01:11:57
7433 2778
K30 : 1274
327 / 327
+01:08:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii