Sabina Mrącz

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:35:17
-56:09:48
+00:56:08
754 346
K40 : 110
386 301
32 / 33
-00:11:28
+00:56:08
01:16:00
-00:27:19
+00:46:19
5971 2145
K40 : 622
986 574
247 / 252
-00:12:53
+00:37:31
01:13:04
-00:26:44
+00:42:10
6212 2122
K40 : 532
819 791
259 / 269
-00:09:05
+00:35:09
01:16:20
-00:33:42
+00:45:38
7157 2585
K30 : 1194
608 511
328 / 341
-00:16:51
+00:38:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii