Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:40
-00:49:22
+00:29:58
5029 1303
K20 : 367
151 / 226
-00:24:36
+00:24:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii