Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:13
-00:26:49
+00:52:31
7357 2727
K30 : 1253
324 / 327
-00:19:26
+00:48:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii