Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:37
-00:46:38
+00:31:44
4266 3675
176 / 260
-00:35:49
+00:26:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii