Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:17
-00:38:31
+00:30:23
4507 1161
K30 : 517
493 490
197 / 290
-00:26:02
+00:27:55
01:23:13
-00:26:49
+00:52:31
7356 2726
K30 : 1252
642 573
333 / 335
-00:06:10
+00:48:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii