Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:34
-00:38:45
+00:34:53
5032 1556
K30 : 635
780 448
205 / 244
-00:24:24
+00:31:35
01:01:17
-00:38:31
+00:30:23
4507 1161
K30 : 517
507 486
197 / 290
-00:26:02
+00:27:55
01:23:13
-00:26:49
+00:52:31
7356 2726
K30 : 1252
681 578
333 / 335
-00:06:10
+00:48:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii