Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:26
-00:43:36
+00:35:44
6208 1941
K30 : 900
252 / 298
-00:18:20
+00:29:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii