Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:29:18
-00:20:44
+00:58:36
7416 2768
K30 : 1271
326 / 327
-00:13:21
+00:55:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii