Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:31
-00:30:31
+00:48:49
7289 2675
K30 : 1231
294 / 298
-00:05:15
+00:42:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii