Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:48:17
+00:31:03
5316 1452
K20 : 403
128 / 181
-00:31:40
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii