Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:41
-00:44:21
+00:34:59
6082 4215
M20 : 850
187 / 226
-00:19:35
+00:29:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii