Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:02
-00:44:00
+00:35:20
6149 1908
K20 : 515
150 / 181
-00:27:23
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii