Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:36
-00:41:26
+00:37:54
6564 2176
K30 : 1001
309 / 341
-00:24:35
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii